Guldberglia Vel
 


Velkommen til hjemmesider for Guldberglia Vel, som brukes til å dele
informasjon mellom beboerne i velet.
--------------------------------------------------------------------

                                 2019:


4-6. november: Container hageavfall
Container plasseres på vanlig sted(mellom Guldberglia 4 og 6) og er kun for hageavfall.
NB! Det er den enkeltes ansvar å legge sitt eget hageavfall i containeren. Det er ikke anledning til å legge fra seg hageavfall på bakken dagene i forveien og forvente at andre legger det i containeren. Vis hensyn og rydd opp etter deg.
 

Det er fortsatt en del strøsand øverst i i Guldberglia for oppfylling av egne strøkasser.
Haugen med strøsand «fryser» på vinteren, det er derfor en god ide å fylle opp egne kasser nå.
Protokoll fra årsmøtet finner du herGuldberglia 31. august 2019.

Styreleder Lise Rystad har sendt inn dette bildet fra 31. august. Hun skriver:

Rådyret stod og spiste på epletreet vårt i Guldberglia 6F inntil vi i hui og hast fikk frem mobilkameraet.Årets vårdugnad er MANDAG 6. mai kl 17.30-19.30.

Ta med hansker og redskap og møt opp ved kontaineren for å få utdelt oppgave.

Det er møteplikt, beboere som ikke kan bidra med fysisk arbeid kan gjerne bidra med kaffe og kake til dugnadsgjengen kl 19:00 på lekeplassen.

 

Kontainere plasseres på vanlig sted mellom Guldberglia 4 og 6.

Kontainer for hageavfallMandag 6. mai med tømming tirsdag 7. mai

Kontainer for blandet avfallTirsdag 7. mai med henting onsdag 8. mai                                 2018:                               


5-7. november: Container hageavfall
(Container er utsatt en uke som følge av at bladene i stor grad fremdeles henger på trærne. Opprinnelig dato var 29-31. oktober)

Det er en haug med strøsand øverst i i Guldberglia for oppfylling av egne strøkasser.
Haugen «fryser» på vinteren, det er derfor en god ide å fylle opp egne kasser .
 
2. desember: Julegrantenning kl. 17:00

7. mai: Vårdugnad
7-8. mai: Container hageavfall
8-9. mai: Blandet avfall
Viktig: Spesialavfall/farlig avfall må ikke kastes i container: Oppladbare batterier, knappcellebatterier og bilbatterier, lysrør, sparepærer, kvikksølvtermometre, kjølevæske, frostvæske, oljefilter, olje/spillolje, bildekk, maling, lakk, beis, løsemidler (white spirit/terpentin), husholdningskjemikalier, sprøytemidler, rottegift, spraybokser, medisiner. Gamle kjøleskap og frysere, og alle typer elektriske artikler. Impregnert treverk og isolerglassvinduer.
Container plasseres på vanlig sted mellom Guldberglia 4 og 6.

14. mars kl. 1900: Årsmøte
Frist for innsending av saker til årsmøtet er 28. februar. Sendes skriflig til styret, Guldberglia 6F eller post@guldberglia.com


                               2017: 


8. mai: Vårdugnad
8-10. mai: Container hageavfall
10-11. mai: Blandet avfall
Viktig: Spesialavfall/farlig avfall må ikke kastes i container: Oppladbare batterier, knappcellebatterier og bilbatterier, lysrør, sparepærer, kvikksølvtermometre, kjølevæske, frostvæske, oljefilter, olje/spillolje, bildekk, maling, lakk, beis, løsemidler (white spirit/terpentin), husholdningskjemikalier, sprøytemidler, rottegift, spraybokser, medisiner. Gamle kjøleskap og frysere, og alle typer elektriske artikler. Impregnert treverk og isolerglassvinduer.
Container plasseres på vanlig sted mellom Guldberglia 4 og 6.

13. mars kl. 1930: Årsmøte
Årsmøtet holdes i kirkestuen i Skøyen kirke. Innkalling

                             

__________________________________________________________

               Grus


Artikkel fra menighetsbladet NÆR DEG:

_____________________________________________________________