Referat styremøte 10.11.2010

Referat fra styremøte i Guldberglia Vel 10. november 2010

Hos Elisabeth

Til stede: Elisabeth S, Hilde S, Aksel H, Bjarne B (referent)

Savnet: Ottar K

 

Siden sist

Høstcontainere utplassert i uke 43.

Saker til dette møtet

Guldberglia 4 ønsker å utvide parkeringen innerst ved 4 E og F en meter inn på fellesområdet for at søppelbilen skal komme fram, for å slippe å flytte søppelkassene ut i Guldberglia. Inngrepet vil bare berøre de nærmeste beboerne, og styret sier ok under forutsetning av at alle i nr 4 og nr 6 varsles og ikke har innvendinger.

 

Styret har mottatt søknad fra Guldberglia 9 A om å sette inn et ekstra vindu på sørveggen. Dette er en mindre fasadeendring som styret ikke har innvendinger mot, det samme er gjort flere andre steder.

 

Prinsippdokumentet for bruk av fellesområdene ble behandlet en siste gang, og er nå klart for å bli lagt fram for årsmøtet.

 

Styrets aksjonsplan for 2010:

 

Hva

Status/Ansvar

Frist

 

 

 

Protokoll fra årsmøtet

Deles ut av Hilde

Ok

Giroer for kontingent

OK

Ok

 

Spørsmål om kontingent for faste parkeringsplasser

Årsmøtet ba om en vurdering av dette. Styrets innstilling er at det ikke skal betales (se eget punkt i referatet).

Neste årsmøte

Prinsippdokument fellesområder

Siste justeringer behandlet på møte 10.11. Notatet er nå klart til å bli lagt fram for årsmøtet.

Neste årsmøte

Skadedyravtalen med Anticimex

Styret er pålagt å vurdere avtalen og innhente alternative tilbud. Fra Tore Hæg har vi fått vite at deres avtale for Ullernfaret grendelag er betydelig dyrere enn vår. Samtidig leser vi stadig om rotteplagen i mediene. I Hus og Bolig nr. 1 2010 sies det at ”problemet i Oslo ble såpass alvorlig at kommunen i høst gjennomførte en storoffensiv mot gnagerne.” Foreløpig vurderer styret derfor at avtalen vår er god og fornuftig, men vi fortsetter å vurdere det fram mot neste årsmøte.

Neste årsmøte

Asfaltering nr 11-15

Veien er midlertidig lappet, første møte i lokal komite er avholdt. Pengene som ble bevilget for 2010 er foreløpig ikke brukt. En forutsetning for overføring av pengene til 2011 er at komiteen leverer en plan for bruken innen årsmøtet.

Plan lages innen årsmøtet

Opprusting av lekeapparater

Det er gjort en grundig jobb med å sjekke hva som fins av tilbud på stativer, lekehus og lignende. Sikkerhetskrav fører til at løsningene blir dyre. I første omgang reparerer vi huska, stokk er kjøpt inn og jobben gjøres i nær framtid.

Opp til komiteen

Befaring for dugnad

Gjennomført

Ok

Vårdugnad og container

Gjennomført

Ok

Sommerfest

Planlagt torsdag 26. August, utsatt pga vær.

Dato for sommerfest 2011: Torsdag 18. august

Gjennomført 2. september

Høstcontainer

Aksel, utplasseres i uke 43

Gjennomført

Tenning av julegran

Aksel, Ottar og Elisabeth - 5. desember

5. desember

 

Styrets møteplan videre

 

Neste møte: Onsdag 18. januar kl 21 hos Hilde.

 

10.10.2010 Bb

Comments