Styremøte 18.1.2011

Referat fra styremøte i Guldberglia Vel 18. januar 2011

Hos Hilde

Til stede: Elisabeth S, Hilde S, Bjarne B (referent)

Savnet: Ottar K, Aksel H

 

Siden sist

Juletreet tent med musikk og nisse 5. desember.

Styret har, med god hjelp av Lise Rystad, levert en høringsuttalelse om ombygging av barnehjemmet i Guldbergs vei.

Saker til dette møtet

Hovedsak på møtet var planlegging av årsmøtet, se nedenfor.

Styrets aksjonsplan for 2010:

 

Hva

Status/Ansvar

Frist

 

 

 

Protokoll fra årsmøtet

Deles ut av Hilde

Ok

Giroer for kontingent

OK

Ok

 

Spørsmål om kontingent for faste parkeringsplasser

Årsmøtet ba om en vurdering av dette. Styrets innstilling er at det ikke skal betales (se eget punkt i referatet).

Neste årsmøte

Prinsippdokument fellesområder

Møte i komiteen gjennomført 15. juni, dokumentet behandles på neste styremøte.

Neste årsmøte

Skadedyravtalen med Anticimex

Styret er pålagt å vurdere avtalen og innhente alternative tilbud. Fra Tore Hæg har vi fått vite at deres avtale for Ullernfaret grendelag er betydelig dyrere enn vår. Samtidig leser vi stadig om rotteplagen i mediene. I Hus og Bolig nr. 1 2010 sies det at ”problemet i Oslo ble såpass alvorlig at kommunen i høst gjennomførte en storoffensiv mot gnagerne.” Foreløpig vurderer styret derfor at avtalen vår er god og fornuftig, men vi fortsetter å vurdere det fram mot neste årsmøte.

Neste årsmøte

Asfaltering nr 11-15

Veien er midlertidig lappet, første møte i lokal komite er avholdt. Pengene som ble bevilget for 2010 er foreløpig ikke brukt. En forutsetning for overføring av pengene til 2011 er at komiteen leverer en plan for bruken innen årsmøtet.

Plan lages innen årsmøtet

Opprusting av lekeapparater

Det er gjort en grundig jobb med å sjekke hva som fins av tilbud på stativer, lekehus og lignende. Sikkerhetskrav fører til at løsningene blir dyre. I første omgang reparerer vi huska, stokk er kjøpt inn og jobben gjøres i nær framtid.

Opp til komiteen

Befaring for dugnad

Gjennomført

Ok

Vårdugnad og container

Gjennomført

Ok

Sommerfest

Planlagt torsdag 26. August, utsatt pga vær.

Dato for sommerfest 2011: Torsdag 18. august

Gjennomført 2. september

Høstcontainer

Aksel, utplasseres i uke 43

Gjennomført

Tenning av julegran

Aksel, Ottar og Elisabeth - 5. desember

Gjennomført

Aksjonsplan 2011

Hva

Status/Frist

Ansvar

Årsmøte 2010

Bestille møtelokale

Varsel sendes ut snarest, senest 28. januar, frist til å melde saker 14 dager.

Varsle valgkomiteen

Regnskap og budsjett med kommentarer

Rottestatus – rapport

Årsrapport

Møteinnkallelse ut 18. februar

Møte tirsdag 8. mars

Alle tar med kaffe

Aksel

Aksel

 

Bjarne

Hilde

Bjarne

Bjarne

Bjarne

Aksel

Kontaktutvalget for velforeninger

Bjarne sjekker om vi bør være medlem (koster bare 300 kroner)

Bjarne

 

Punkter til årsmøtet

Påfylling av grus i oppkjørslene: Dette har tidligere vært belastet velets fellesutgifter. Styret anbefaler at vi slutter med det og overlater folk til å organisere seg lokalt.

Veien inn til 11-15: Den lokale komiteen for dette må legge fram en plan før årsmøtet.

Retningslinjene for fellesarealene: Elisabeth lager en kort presentasjon, Trygve presenterer for årsmøtet?

 

Styrets møteplan videre

 

Neste møte: Mandag 14. februar kl 21 hos Hilde.

 

 

 

18.01.2011 Bb

Comments